Akcie - fotogaléria        Oznamy   
Stránky Zariadenia pre seniorov HORNÝ HARBOK, n.o., Radvaň nad Laborcom 78         csshornyharbok@centrum.sk
Interiér
Kontakt
Horný Harbok, n.o.
Radvaň nad Laborcom 78
067 01 Radvaň nad Laborcom

IČO: 45735221
DIČ: 2023221959
zapísaná Obvodný úrad Prešov číslo: OVVS-323/2011-NO
štatutárny orgán: riaditeľ - Mgr. Lenka Bezeková

tel: 0915 699 619, 0905 668 710
      0918 652 458, 0915 699 609

mail: csshornyharbok@centrum.skMAPA