Akcie - fotogaléria        Oznamy   
Stránky Zariadenia pre seniorov HORNÝ HARBOK, n.o., Radvaň nad Laborcom 78         csshornyharbok@centrum.sk
Interiér
Úvodná stránka
Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o.  je miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.

Vítajte na stránkach Centra sociálnych služieb.
Dávame Vám k dispozícii koncept sociálneho zariadenia s komplexným riešením: spoločné zóny k Vašej dispozícii Vám dovoľujú vychutnať si možnosti, ktoré  Vám spríjemnia Vaše voľno časové aktivity.
V rámci svojej pôsobnosti poskytuje nasledujúce služby určené § 38 zákona NR SR č448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. je zariadením rodinného typu. Útulné ubytovanie v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, spoločenská miestnosť s TV, kuchynka, bezbariérový prístup, toto všetko skvalitňuje a spríjemňuje pobyt klientov v zariadení a vytvára atmosféru ozajstného domova. Túto podporuje aj možnosť každodenných návštev príbuzných, priateľov a známych.
Individuálny prístup, vysoký štandard, profesionálna starostlivosť sú cestou k spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov. Veríme, že každý si zaslúži dôstojné žitie a veríme, že svojim profesionálnym prístupom ho dokážeme poskytnúť aj vašim blízkym!
Kapacita zariadenia je  37 lôžok.

Denný stacionár
sa poskytuje soc.služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Kapacita zariadenia je 50 klientov.

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. sa nachádza v obci Radvaň nad Laborcom, ktorá leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m.n.m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvaňské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom.