Akcie - fotogaléria        Oznamy   
Stránky Zariadenia pre seniorov HORNÝ HARBOK, n.o., Radvaň nad Laborcom 78         csshornyharbok@centrum.sk
Interiér
Dokumenty
HH Poznámky k účtovnej závierke 2012
HH VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012
HH SÚVAHA 2012
HH Výročná správa  2012


HH VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
HH SÚVAHA 2013
HH Výročná správa  2013
HH Účtovná uzavierka 2013

HH Výročná správa  2014

HH Výročná správa  2015HH výročná správa 2017